Krpanje napuhanaca

Krpanje napuhanaca

Osim najma i prodaje napuhanaca, nudimo i uslugu krpanja napuhanaca. Potrebno je napomenuti da se prilikom najma napuhanaca potpisuje Izjava o odricanju od odgovornosti kojom preuzimate punu odgovornost za brigu i nadzor nad toboganom i njegovim korisnicima, kao i za moguće ozljede i štete koje nastanu upotrebom ili korištenjem istog.

Najam napuhanaca